The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon

70 Merrion Square, Dublin, D2